Американски видове грозде и хибриди

DSC_0046Американската група сортове грозде включва около 28 вида. От тях са изучени само осемнадесет, принадлежащи към вида Витис. При естествени условия те растат в горите и покрай реките в районите от Мексико до Канада. Когато през XVII век се правят опити европейските сортове да бъдат отглеждани в Америка, европейските сортове са загинали в резултат на филоксерата и на гъбичните заболявания. Въпреки това, с течение на времето започват да се появяват естествен хибриди на местните видове, които са сравнително устойчиви на заболявания. На тяхна база се появяват нови местни сортове (Изабела, Лидия, Конкорд и други). Новите сортове грозде, така наречените американски директни производители, се получават по пътя на изкуствена хибридизация и отглеждането на разсад. Ето някои от тези видове:

Аврора – френско-американски хибрид; използва се за производството на сладки и пенливи вина, но не представлява голям интерес.

Бако Ноар – френски хибрид; за червени вина с наситен цвят и способност за стареене.

Катавба – червен американски хибрид, широко използван при производството на пенливи и сухи вина.

Каюга Уайт – френско-амеикански хибрид, откойто се полчават плътни сухи бели вина с приемливо качество.

Шамбурсен – ценен френски хибрид, използван за производството на месести и ароматни червени и смесени вина.

Шанселор – френски хибрид, който се използва за неособено изразителни вина с плодов аромат.

Шелуа – френски хибрид, използван в производството на червени вина, както например бургундско, смесено и сухо вино.

Конкорд – американски червен сорт; от него се получават червени вина с наситен цвят и неизразителен аромат.

Де Шонах – разпространен френско-американски хибрид, който се използва за производството на обикновени червени вина с плодов аромат. Препоръчва се те да се консумират докато са млади.

Делауер – американски сорт за производството на спокойни и на пенливи вина.

Елвира – стар бял американски сорт, който се среща все по-рядко.

Изабела – стар сорт червено грозде, който също е застрашен от изчезване.

Маршал Фош – много широко разпространен френско-американски хибриден сорт; дава добре балансирано вино с плодов аромат.

Леон Мийо – френски хибрид, наподобяващ „Маршал Фош“; дава силно червено вино с добро качество и способност за стареене.

Мелоди – наскоро получен хибрид на базата на Пино Блан, Използва се при производството на бели сладки вина.

Нортън – стар американски сорт червено грозде, даващ тежки вина.

Рават – френско-американски хибрид, получен на основата на Шардоне; използва се основно за производството на висококачествени сладки бели вина.

Сейвал Блан – френско-американски хибрид, също получен на основата на Шардоне. Използва се в производството на бели и смесени вина със силен и ароматен букет.

Видал Блан – хибрид, получен на основата на Уни Блан; използва се при производството на широка гама качествени бели вина.

Вилар – френско-американски хибрид, даващ неизразителни бели и червени вина.

Снимка: sorelleinpentola.com