Етикетите на френските вина

Етикетите на вината се появяват едва в средата на XVIII век във Франция, в областта Шампань. Преди това на бутилките залепвали парче пергаментова хартия с надпис. Първият отпечатан етикет датира от 1820 година и е бил създаден за пенливите вина. Първоначално етикетите били използвани за украса на бутилките и имали само рекламна функция. Днес обаче те са строго информативни и позволяват на купувача да прецени качеството на виното. Надписите, които задължително трябва да присъстват на френските вина са следните:
1. Категория за качеството
· Vin de table (трапезно вино) – вино, което може да бъде произведено във Франция или извън пределите на страната
· Vin de Pays(местно вино), следвано от името на мястото на производство
· Vin Delimite de Qualité Superieur (висококачествено марково вино) – надписът се поставя след като се посочи произхода
· Appellation Controlltée (контролиран произход) – както показва самото наименование, това е категорията с най-добрите френски маркови вина
2. Произход
3. Наименование на бутилиращата компания с посочен адрес и пощенски код
4. Алкохолното съдържание в проценти на обем
5. Номиналният обем на бутилката в литри
6. Надписът «France», «Product of France е задължителен, ако виното е за износ.

На етикетите на френските вина обикновено присъстват и много други надписи, които не всеки знае какво означават. Един от тях е Chateau („замък“), което означава, че гроздето, от което е направено виното, расте на тази територия. Скъпите вина с много високо качество се правят не само от грозде от посочената на бутилката област, но също така отлежават и се бутилират там.
Village („селище“) – уточнява общото название и означава, че виното е направено според точните изисквания за производство в даден регион.
Domaine („област“) – също уточнява общо название. Посочва разликите в технологията на производство и съответно разликата в качеството на виното.
Premier Cm – В Бургундия така се нарича особено плодородната почва и там се произвежда едноименното Премиер Крю. В Бордо има само пет области, класифицирани като Премиер Крю, които произвеждат вина със същото име.
Grand Cm са най-плодородните и известни почви. На етикетите на някои особено известни вина се посочва само местността, което е напълно достатъчно, за да се определи великолепното качество на виното и да се придобуе увереност, че виното е Гран Крю.
Grand – не се отнася толкова до качеството на виното, колкото по-скоро свидетелства за репутацията и за известността на виното.
Superieur – това е знак, че се отличава от общите наименования и като правило отговаря на по-високи стандарти за качество.
Selection – вино, направено от отбрано грозде, което означава и че е и с по-добро качество.
Reserve – надписът се добавя от производителя и най-често обозначава по-скромно качество на виното, направено от резерва. Понякога указва високо качество на винарската изба, друг път не.
Година (например 1995) – на етикетите на контролираните вина обикновено се посочва годината на реколтата.

В долната част на етикетите на всички френски вина има надпис mis en bouteilles (бутилирано): а 1а propriete – в частни владения, au Chateau – в областта Chateau, dans les Regions de production ― в областта на произвоство, dans nos chais ― в регионите или се посочва точния адрес на производителя.