Френското вино

Мнозина са се опитвали да правят вино като французите, но досега никой не е успял. Факт е, че никой не може да прави като френското вино и неговият еталон е недостижим. Франция винаги е била и остава привилегирован винопроизводителен район благодарение на своето географско положение и на климатичните си условия. В Елзас са разпространени лозите Rosacker Grand Cru. В Мели, Монтан дьо ран, областта Шампань, лозята са с гроздето пино-ноар, от което се правят едни т най-скъпите вина в света.

Френските лозя се разделят на следните категории:

Vin de Table (трапезно вино) – тази е категорията с най-ниско качество и минимален контрол на производството.

Vin de Pays (местно вино) – създадено е с цел да подобри качеството на Vin de Table, придавайки му характерните черти за областта на производство. Тези вина са много по-меки отколкото Vin Delmite de Qualite Superieure или Appellation d’Origine Controlée.

Местните вина от своя страна се подразделят на три вида.
Vins de Pays Regionaux се произвеждат в следните четири области:
Vin de Pays du Jardin de la France обхваща долината на река Лоара;
Vin de Pays du Comte Tolosan обхваща югозападната част (без Бордо);
Vin de Pays des Comtes Rhodaniens обединява северната част на Рона и Савой;
Vin de Pays d’Ос обхваща южната част на страната и Прованс.
В групана на Vin de Pays Departementaux влиза само един район: Vin de Pays de l’Aude. Vin de Pays de Zone е много строго контролирано и включва само малките образования, като отделните общини. Vin de Pays de l’Uzege например се разпространява само на местни ниво в Уз.

Vin Delimit de Quality Suplrieure (VDQS)
Тази категория е по-нова от Appellation d’Origine Controlee (АС). Тук има правила за избора на култури и грозде, но те не са толкова строги, колкото в категорията АС . Понякога виното попада в категорията VDQS, а не АС, само защото гроздето не е било отглеждано на достатъчно добро място. Например, Sauvignon de St-Bris е VDQS, тъй като виното, направено от «совиньон блан», отглеждано в Боргундия, къдетo според АС, разрешени сортове са «шардоне» и «алиготе». В други случаи вината получават статус VDQS само защото не са достатъчно добри за АС.

Appellation d’Origine Соntroleе (АС) включва най-висококачествените френски вина, които са известни още като terroir – френска дума за почвата, условията и климата. При тези вина се следи за качеството на гроздето, количеството алкохол във виното, техниката на резитба и на събиране на реколтата, за гъстотата на засаждане на лозята и самото производство на вино. В повечето от случаите бутилирането задължително се извършва в района на производство.

Всички вина от тази категория се подлагат на множество тестове, за да се контроли дали отговарят на стандарта. Но само влизането на на дадено вино в категорията АС не е гаранция за качество. Това означава само, че даденото вино отговаря на определените изисквания за да бъде включено в нея. Най-добрата гаранция за качество остава името на производителя, посочено на бутилката.