Португалското вино

Португалците познават виното от VI век пр. Хр., още когато финикийците откриват тази страна. Именно финикийците са засадили първите лозя и в продължение на повече от 2500 години тук се отглеждат сортове, адаптирани към местните почвени и климатични условия, които не се срещат никъде другаде дори и днес.

По времето на древните римляни производството на вино се разпространява на север и достига до река Дуро. През 1143 година Португалия става независима държава и като такава винаги се е славела със своето вино, което заема важен дял от нейния износ. Важна година за португалското винопроизводство е 1986, когато страната става част от Европейската икономическа общност. Като такава тя трябваше да възстанови икономиката си и на първо място лозарството и винопроизводството си, тъй като в никоя друга от европейските страни тези отрасли не заемат такъв голям дял в стопанството. Площта на земите, заети с лозя е 370 хиляди хектара, но продукцията от грозде е ниска. Произвежданото вино е едва 8.10 милиона хектолитра годишно. Голяма част от него е за вътрешно потребление.

Новото законодателство увеличава винопроизводствените райони, като в тях се осъществява качествен контрол на вината. Тези райони са известни като Denominacao de Origem или Regioes demarcadas (което е обозначението за контролиран произход), а вината, произведени в тях, са с гарантиран произход и се обозначават с надписа Selo de Origem.

Класификацията на португалските вина е както следва:

Категорията с най-високо качество е DOC (Denominacao de Origem Controlada), което обозначава виното с контролиран произход. Обозначението се използва за 19-те най-добри португалски вина, сред които са подсилените вина Порто (1761), вино Доуро (1982), Дао (1908), десертните вина Мадейра (1908) и Мускат ди Сетубал (1907), младите вина Вино Верде (1908-1929), Байрада (1979). В наши дни към тази категория се отнасят и вината Порталегре, Борба, Регенгуш, Редондо и Видигейра.

Следващата категория, характеризираща се с по-ниско качество, е IPR (Indicacao de Proveniencia Regulamentada), което може да се обозначи като регулирано произхождение. От 1988 година има 28 лозя, които имат право да използват това обозначение. Към тях се отнасят вината Пико, Палмела, Аррабида, Торреш Ведраш и други.

Друга категория качествени вина са обозначените като VQPRD (Vinhos de Qualidade Produzidos em Regioes Determinades). Това са висококачествени вина, произведени в определени райони. Всички вина от предходните две категории могат да имат и това обозначение на своя етикет. Ако този надпис присъства, означава, че при производството на даденото вино са използвани само строго определени сортове грозде, отгледано при определени изисквания за почвата, климата и изискванията за лозарство и винопроизводство.

Категорията Vinho Reginal е въведена през 1992 година. Тя включва най-добрите регионални или местни трапезни вина. Независимо от по-престижните категории за качество в тази категория влизат много от предлаганите португалски вина, тъй като тя не обвързва производителите със строго регламентирани сортове, които трябва да бъдат използвани при производството на техните вина.

Категорията с най-ниско качество е тази на трапезните вина – Vinho de Mesa. Обозначението гарантира, че виното е произведено в Португалия, но не уточнява областта на производство. Законът не изисква на етикета да е посочена годината на производство.

Най-известното португалско вино за износ е портвайнът, но заема само 6% от произведеното в страната вино, докато на т. нар. vinhos verdes се падат 25%. Наименованието „зелено“ вино не обозначава цвета на напитката, а младата възраст на виното. Става въпрос за светло, леко пенливо и хармонично вино, което е готово за консумация още на следващата пролет след събиране на реколтата. Има приятен свеж вкус и е леко кисело, тъй като се използва не напълно узряло грозде. Цветът му е светложълт. Произвежда се в лозаро-винарския район, разположен в северозападната част на Португалия. Първият документиран износ на това вино е от 1295 година. Наред с изброените вина, в отделните райони се произвеждат и някои видове бели и червени вина.