Класификация на вината според производствената технология и тяхното качество

Според качеството си вината се разделят на обикновени, маркови, стари и колекционни. Последната категория включва реколтата с най-високо качество, като след отлежаването в дъбови бъчви, вината се съхраняват в бутилки най-малко още три години.

Сред марковите вина се открояват тези с контролиран произход. Те се произвеждат само в строго ограничени географски райони и от определени сортове грозде. Използването на техните имена в други зони е забранено. Производството им се контролира от страната-производител.

Сравнително отскоро се появи една нова категория, наречена „местни вина“. Тя включва висококачествени маркови и обикновени вина, в наименованието на които непременно е посочено мястото на производство. Обикновени вина са тези, които са готови за консумация още на следващата година след произвеждането им, без да отлежават.

Висококачествените маркови вина са произведени от определени сортове грозде и са отлежали в дъбови бъчви най-малко година и половина или две, считано от първи януари на годината след реколтата.

Производствената технология на вината може да е традиционна или да са били използвани съвременни и модерни технологии. В първия случай става въпрос за добре познатото и широко разпространено отлежаване в бъчвите, както и за шампанизацията в бутилки. Във втория – за резервоарното производство на пенливи вина.

Най-нетрайни от всички вина са трапезните. Ако се съхраняват в продължение на много години, те се превръщат в безцветна течност с повишено съдържание на летливи киселини. Подсилените вина, каквито са портвайн, мадейра и шери например, достигат най-пълното си развитие след около 80-100 години, а дори и след по-дълъг период. В това отношение десертните вина са уникални. Колкото по-дълго се съхраняват, толкова повече се подобрява качеството им.