Декантиране на виното

С отварянето на бутилката вино в нея навлиза въздух. Така виното започва да „диша“. Спорен е въпросът дали този контакт с кислорода оказва влияние върху вкуса и аромата на виното. Сигурно е обаче, че в този случай вкусовите и ароматните характеристики на виното се разкриват по-бързо. Ако виното има утайка, декантирането му е задължително. То се налага и при отлежалите порто и Бордо. Декантирането по принцип подобрява качеството на виното. Никога обаче не трябва да декантирате пенлвите вина, защото те ще загубят налягането си и ще променят температурата си. Другите вина, които не трябва да бъдат декантирани са белите. Изключение от правилото правят само най-отлежалите и най-скъпите бургундски бели вина.

Има няколко основни правила, които трябва да се спазват при декантиране на виното. На първо място обърнете внимание на декантера, той трябва да е абсолютно чист и да е без външни аромати. Когато отваряте бутилката и когато преливате виното, старайте се да не размътвате утайката. Движенията ви трябва да са бавни и плавни. Доброто осветление в помещението ще ви бъде от полза. Ако в процеса на преливане забележите утайка, прекаратете преливането, независимо какво количество вино ви е останало.